Formell presentasjon av Gravridderne i Bispedømmet

 

22.08.2008

 

 

I  messen i St. Olav domkirke (Oslo) den 21. august kl. 18.00, ble Ridderordenen av Den hellige Grav i Jerusalem (OESSH) - "Gravridderne" - formelt presentert i Den katolske kirke i Norge. Messen ble feiret av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo og Gravriddernes storprior i Norge, Generalvikar P. Arne Marco Kirsebom, ss.cc. khs.

 

Etter messen var det kirkekaffe i menighetssalen, hvor det ble anledning til å få mer informasjon om gravridderne og -damene. Historiker og Magistral Delegat Knut Arstad informerte om Ordenens historie og plass i Kirken.

 

Ridderne av Den hellige Grav i Jerusalem er en kirkelig institusjon hvis apostolat er å være "beskyttere" for kristne i Det hellige land. Dette innebærer økonomisk støtte, åndelig støtte og å spre informasjon om og bevisstgjøre rundt de kristne i Det hellige lands situasjon. Den økonomiske støtten går til generell drift av patriarkatet i Jerusalem, samt til konkrete prosjekter som skoler, barnehager, sykehus og fødeklinikker. Innsamlede midler sendes til ledelsen i Roma, som distribuerer videre.

 

Den norske magistrale delegasjonen av gravridderne har foreløbig ni medlemmer; syv riddere og to damer. Magistral delegat (leg leder) i Norge er Knut Arstad khs, og Generalvikar p. Arne Marco Kirsebom ss.cc. khs er storprior for Norge.

 

 

 

 

 

 

Tilbake til hovedsiden

 

Nyhetsarkiv

 

 

Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem • Den Norske Magistrale Delegasjon • © 2008

Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusalem

Den Norske Magistrale Delegasjon

www.oessh.no