Knut Arstad investitur 2004

2004:

Investiturseremoni og opptagelse av Knut Arstad KCHS.

Daværende latinske patriark av Jerusalem Michel Sabbah var hovedcelebrant.