22.09.2007 Are, Jean Luca, Liv Hegna
22.09.2007

2007:

Investiturseremoni og opptagelse av Hugo Are Pripp, Gian Luca Congeddu, Gaute Haug Eriksen og Liv Hegna

i St. Erik domkirke, Stockholm.


Katolsk.no:

Fire nye norske medlemmer av Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem