• Pilegrimsmål - artikkel av Kjell Ivar Maudal, Oblt (p) RIsF KHS
  • Jerusalem - Via Dolerosa og Gravkirken - artikkel av Kjell Ivar Maudal, Oblt (p) RIsF KHS


  • Betlehem - Byen der vår Frelser ble født - artikkel av Kjell Ivar Maudal, 

  • Katolsk.no: Oktober 2020: 700 år i Kirkens tjeneste: Samler inn milliarder til kristne i Det Hellige Land. Intervju med seremonimester og skattmester Lars-Ole Svanenhielm Djupdal