Huan Nguyen utnevnt til magistral delegat for gravridderne i Norge

 

Huan Nguyen ble den 1. januar 2021 utnevnt til magistral delegat (leder) for Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem (offisielt navn: Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani (OESSH) sin magistrale delegasjon i Norge. Nguyen overtar ledelsen etter Helene Lund. Sistnevnte ble tatt opp som Dame i ordenen i 24. mai 2008, og fungerte som magistral delegat i perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2020. Hennes forgjenger var historiker Knut Arstad. Han var magistral delegat i perioden 6. februar 2008 - 31. desember 2012.


Huan Nguyen er utdannet psykolog og ble tatt opp som ridder i ordenen den 27. oktober 2018. 


Biskop Bernt I. Eidsvig, Can. Reg. er storprior for gravridderne i Norge.


Kardinal John Patrick Foley, daværende stormester for OESSH, besluttet den 6. desember 2007 å opprette en magistral delegasjon av ordenen i Norge – med virkning fra den 1. januar 2008. Dette oppdraget ble gitt til pater Arne Marco Kirsebom, SS.CC. Fra samme dato ble han utnevnt til storprior og interimleder av delegasjonen.


Den norske magistrale delegasjon teller i dag 17 medlemmer; 15 riddere og to damer. Delegasjonen har i dag to offisielle kandidater som etter planen skal ha formell og høytidelig investitur-seremoni høsten 2021.