Medlemskap

 

 

I ordenens konstitusjon kan man lese at Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusalem er en juridisk person under kanonisk rett, dvs. at ordenen juridisk tilhører Vatikanstaten. Ordenen er en katolsk (men ikke pavelig) ridderorden. Gravridderordenen er sammen med Malteserordenen de to ordener med en slik status i forhold til Vatikanstaten. 

 

Gravridderordenens formål er:

 

  • å styrke medlemmenes kristne liv i absolutt lydighet til paven og i forhold til kirkens lære
  • åndelig og økonomisk støtte til det Hellige land.
  • å opprettholde og hjelpe veldedige, kulturelle og sosiale prosjekter, og den Katolske kirkes institusjoner i det Hellige land. Dette gjelder særlig prosjekter og institusjoner tilhørende det Latinske Patriarkatet i Jerusalem som ordenen har historiske bånd til.
  • å støtte bevaringen og utbredelsen av troen i det Hellige land, og vekke katolikkers interesse for dette arbeidet.
  • å bevare den Katolske kirkes rettigheter i Det Hellige land.
     

Ordenens formål er kun av religiøs og veldedig art. Følgelig deltar ikke ordenen i noen aktiviteter av politisk karakter.

 

Medlemskap i Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusalem oppnås kun gjennom invitasjon fra ordenens side. Katolske menn og kvinner, legfolk så vel som prester og ordensfolk, kan bli medlemmer dersom de positivt utmerker seg gjennom sitt engasjement for kirken og Det Hellige land. Videre kreves det at medlemmer skal velges blant katolikker som generelt har ført et eksemplarisk liv og vist modenhet. Nedre aldersgrense for medlemskap er 25 år. Medlemskap innebærer et aktivt og livslangt engasjement. Et medlem skal blant annet være beredt til å yte generøse økonomiske bidrag til Kirken og til Det latinske Patriarkatet i Jerusalem.

 

Det er kun ordenens stormester (tidligere var dette paven, men nå er det en kardinal) som kan godta og utnevne medlemmer. Den som mottar tilbud om medlemskap begynner dernest på et ett års prøveår dersom tilbudet godtas. I løpet av dette prøveåret deltar kandidaten i ordenslivet. Normalt opptas kandidaten som medlem i ordenen etter prøveåret. Beslutningen om dette tas av stormesteren i Roma. Selve opptaket i ordenen skjer gjennom en høytidelig seremoni (investitur) hvor kandidaten avlegger løfter, mottar ordensinsigniene (Jerusalemkorset) og ordenskappen, samt at mannlige legmedlemmer  mottar ridderslaget.

 

Ordenen har ca 23.000 medlemmer i ca 50 land.

 

 

 

Historikk

 

Medlemskap

 

Aktiviteter

 

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem • Den Norske Magistrale Delegasjon • © 2008

Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusalem

Den Norske Magistrale Delegasjon

www.oessh.no