Ridderordenens historie

Etablering av ordenen i Jerusalem på 1100-tallet

Det er antatt at vår Orden hadde sitt utgangspunkt i investituren av riddere som reiste til Det Hellige land på 1100-tallet (det første korstoget) for å forsvare de hellige stedene og Det latinske kongedømmet Jerusalem, og ifølge tradisjonen var det nettopp Godfrey de Bouillon, hertug av nedre Lothringen, advocatus Sancti Sepulchri, som etablerte det som etter hvert utviklet seg til å bli Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem. Godfrey de Bouillon skal også ha vært den første til å bære det såkalte Jerusalemkorset, vår Ordens heraldiske merke. Jerusalemkorset skal påminne oss om Kristi fem sår, og er et symbol på den enorme betydning av Påskemysteriet. Mens Det Latinske kongedømme Jerusalem førte korset i gull, er vår Ordens farge rødt, en påminnelse om blodet vår Herre ofret på Golgata.


For mer utførlig beskrivelse av ordenens tidlige historie, vennligst les fremstillingen til historiker Knut Arstad (her).


Reetablering av ordenen i 1847

Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusalem er en katolsk orden som i sin nåværende form ble reetablert av den salige pave Pius IX i 1847. Pave Pius XI reetablerte ordenen samtidig med at han flyttet sete for den latinske patriark av Jerusalem tilbake til Jerusalem. Paven fornyet ordenen og gav den i oppdrag å være en verdensvid åndelig og økonomisk støttegruppe for det nyetablerte latinske patriarkat i Jerusalem.

 

Gjeninnsettelsen av den latinske patriark i Jerusalem ble gjort i overensstemmelse og med tillatelse fra det osmanske riket. Benevnelsen og avgrensningen av området eller territoriet som ble omfattet av det latinske patriarkat i 1847 ble i datidens kirkelige dokumenter omtalt som Palestina. Idag omfatter det latinske patriarkat samme område, men som idag er fordelt på flere land, bl.a. Israel, Palestina og Jordan. Ordenen ble ledet av paven selv, men ble fra den hellige pave Pius X ledet av en kardinal. 

 

Etableringen av ordenen i Norge i 2008

Den første norske ridder av den Hellige Grav fra nyere tid er Knut Peter Lyche Arstad. Han ble slått til ridder i 2004 i det svenske stattholderskapet. 


Kardinal John Patrick Foley, daværende stormester for OESSH, besluttet den 6. desember 2007 å opprette en magistral delegasjon av ordenen i Norge – med virkning fra den 1. januar 2008. Dette oppdraget ble gitt til pater Arne Marco Kirsebom, SS.CC. Fra samme dato ble han utnevnt til storprior og interimleder av delegasjonen. Senere samme år ble Knut Peter Lyche Arstad utnevnt til første Magistral Delegat for Norge for en periode på fire år.


Fra januar 2013 overtok Helene Lund etter Arstad. Helene Lund fungerte som magistral delegat frem til 31. desember 2020. Fra 1. januar 2021 ble Huan Ngoc Nguyen utnevnt til ny magistral delegat for Norge.


Biskop Bernt I. Eidsvig, Can. Reg. KC*HS er storprior for gravridderne i Norge.


Ordenen har per dags dato 17 medlemmer i Norge; 15 riddere og to damer.