Organisasjonsstruktur

Ordenens hovedkvarter ligger i Vatikanstaten og det sentrale liturgiske liv foregår i St. Onofrio kirken like i nærheten. Ordenen ledes av en stormester som er kardinal. Han utnevner et stormagisterium (som tilsvarer et slags sentralstyre) som i realiteten sørger for driften av den internasjonale organisasjonen. Medlemmene av stormagisteriet består hovedsakelig av legfolk.


Lokalt er ordenen normalt organisert som en enhet i hvert land der den er etablert (med unntak av tradisjonelle europeiske katolske land der det kan være flere enheter). Hver enhet (stattholderskap/lieutenancy) har en todelt lokal ledelse bestående av en storprior (geistlig, normalt en erkebiskop eller biskop) som har ansvar for det åndelige liv og en stattholder (lieutenant) som har ansvar for driften av ordenen i sitt område.

 

Der den lokale enhet er svært liten, eller nylig etablert, kalles enheten en magistral delegasjon, og den ledes av en magistral delegat som har samme myndighet og oppgave som en stattholder (lieutenant).

 

Både kvinner og menn kan inneha lederverv i ordenen.