Om Ordenen - Organisasjon


UTDRAG AV STATUTTENE FOR RIDDERORDENEN AV DEN HELLIGE GRAV I JERUSALEMOrdenens opprinnelse og juridiske organisasjon


Artikkel 1 (institusjonen)


Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem er under beskyttelse av Den Hellige Stol (Vatikanstaten) i forhold som gjelder historisk, juridisk og åndelig tilknytning.


Ordenen er en juridisk person ifølge kanonisk rett, som bestemt i apostolisk brev fra Hans Hellighet pave Pius XII datert 14. september 1949 og Hans Hellighet pave Johannes XXIII datert 8. desember 1962, og en juridisk person i Vatikanstaten ifølge bestemmelse av Hans Hellighet pave Johannes Paulus II datert 1. februar 1996.


Artikkel 2 (formål)

Ordenens formål er:


1 – å styrke Ordenens medlemmer i å leve et kristent liv i absolutt troskap til Den Hellige Far og etter Kirkens lære basert på prinsippet om nestekjærlighet som er Ordenens fundament for å yte hjelp i Det Hellige Land,


2 – å opprettholde og støtte det omsorgsmessige, kulturelle og sosiale arbeid i Den Katolske Kirkes institusjoner i Det Hellige Land og i særdeleshet Det Latinske Patriarkat i Jerusalems institusjoner som Ordenen har historiske bånd til,


3 – å støtte tilstedeværelsen og utbredelsen av Troen i disse land,


4 – å ivareta Den Katolske Kirkes rettigheter i Det Hellige Land.


Artikkel 3 (fundament)

Da Ordenen som sådan kun har religiøse og karitative formål, involverer den seg ikke politisk. Medlemmer av Ordenen kan ikke delta i aktiviteter i organisasjoner eller grupper hvis karakter, formål eller program er i strid med doktrinen og Den Katolske Kirkes lære. De kan heller ikke være medlemmer av såkalte ordener eller organisasjoner av ridderkarakter som ikke er anerkjent av Den Hellige Stol eller suverene stater.


Artikkel 4 (tilhørighet)

Ordenen har sin juridiske tilhørighet i Vatikanstaten og sitt sete for åndelige aktiviteter ved konventet lokalisert ved Sant´ Onofrio av Janiculum Kirke, som bestemt av Motu Proprio av Hans Hellighet pave Pius XII datert 15. august 1945.


Ordenens historie og nåværende aktivitet er fundamentalt knyttet til Jerusalem og andre hellige steder.Medlemmer av ordenen


Artikkel 5 (klasser og grader)


1 – Ordenens medlemmer består av riddere og damer som er gruppert i tre klasser:


a – Klasse av riddere med utmerkelser og damer med utmerkelser


b – Klasse av riddere i følgende grader:


Storkors

Kommandør med stjerne

Kommandør

Ridder


c – klasse av damer i følgende grader:

Storkors

Kommandør med stjerne

Kommandør

Dame


2 – Riddere og damer velges blant personer med katolsk tro og livsførsel, spesielt i forhold til det katolske arbeid i Det Hellige Land gjennom Ordenen, og som velger å forbli trofaste i dette arbeidet.


Artikkel 15 (særlige hederstegn)


Ordenen utdeler også disse særlige hederstegn:


1 - Palmen av Jerusalem (i gull, sølv eller bronse) kan tildeles personer av god moral og som på vegne av Ordenen har utvist spesiell omsorg for Det Hellige Land. Patriarken kan i særlige tilfeller, og med samme begrunnelse, tildele Palmen av Jerusalem til personer som er fast bosatte i Det Hellige Land og til personer med midlertidig bosettelse der. Patriarken informerer Stormagisteriet om dette og videresender de nødvendige dokumenter.


2 – Pilegrimsskjellet, som utstedes av Stormester eller den Latinske Patriarken av Jerusalem til riddere og damer som har gjennomført en pilegrimsreise til Det Hellige Land.

 

 

 

 

Ordenens misjon

 

Spiritualiet

 

Virksomhet

 

Organisasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem • Den Norske Magistrale Delegasjon • © 2008

Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusalem

Den Norske Magistrale Delegasjon

www.oessh.no