Det Hellige Land

 

AKTIVITETER I DET HELLIGE LAND


Ridderordenens hovedfunksjon er å gi økonomisk støtte til Det Latinske Patriarkatet i Jerusalem.


Dette betyr i praksis at Ordenen bidrar til underholdning av prester og nonner i Patriarkatets 90 sogn, til finansiering av presteseminarer, til betaling av studier for kristne studenter i 40 skoler og til oppussings og vedlikehold av mange skoler og kirkebygninger.


Dessuten brukes Ordenens årlige gaver for å yte humanitær og medisinsk støtte til katolske familier i nød.


I tillegg finansierte Ordenen i 2007 diverse prosjekter med et totalbeløp på USD 1.398.000 (€ 1.030.000), herunder oppussing og vedlikehold av skoler, kirkebygninger, menighetsbygninger o.l.:


  • Utvidelse av skolebygningen i Beit Jala (Palestina)

  • Utvidelse av skolebygningen og bygging av tilfluktsrom i Rameh (Israel)

  • Bygging av skolen i Fuheis (Jordan) – prosjektet er påbegynt men ikke fullført

  • Renovering av sognehuset i Jifna (Palestina)

  • Konsolideringsarbeid av kirken i Rafidia (Palestina) – prosjektet er ikke påbegynt

  • Innredning av sognesalen i Beit Jala (Palestina)

  • Innredning av sognesalen i Aboud (Palestina)

  • Oppussing av fasaden av Jerusalem Patriarkatets Hovedkvarter - prosjektet er ikke påbegynt2008 PROSJEKTER


Følgende prosjekter ble vedtatt i Grand Magisteriums møte avholdt den 24. april 2008:


Tabarbour (Jordan) (Fase 1) Euro 372.000 Euro (USD 586.000)


Kjøp av tomt som skal benyttes til bygging av en kirke, en skole og et kloster.


158 kristne familier bor for tiden i området, men det forventes at ytterligere 400 familier vil flytte inn i løpet av de neste fem år. Det finnes for tiden ingen kirke i nærheten.


Utgiftene i forbindelse med kjøp av tomten vil beløpe seg til ca. Euro 744.000, delt i to avdrag (2. avdrag vil forfalle til betalingen i 2009).Fuheis Al Balad skolen (Jordan) (Fase 2) Euro 136.000 (USD 214.000)


Første fase av prosjektet ble fullfinansiert av Stattholderskapet England og Wales i 2007.


Fase 2 av prosjektet vil bli påbegynt straks etter anbudskonkurransen som skal avholdes i de kommende ukene.Bir Zeit skolen (Palestina) (Fase 1) Euro 290.000 (USD 457.000)


Utvidelse av skolen, som p.t. har 434 studenter, hvorav mesteparten kommer fra Jifna, Aboud og andre områder hvor flertallet av befolkningen er muslimsk.


Utvidelse av skolen omfatter bygging av en ny ving, med 6 klasser, et laboratoriet, en multifunksjonssal.


Fase 2 av prosjektet vil omfatte kjøp av nærværende tomt for utendørsaktiviteter.Al Wahadneh Prestebolig (Jordan) Euro 50.000 (USD 79.000)


Oppussing av boligen som ble bygd sammen med kirken i 1948 og benyttes blant annet for sosiale sammentreff og katekese.Deir Rafat (Palestina) (Fase 1) Euro 36.000 (USD 57.000)


Brolegging og bygging av drenasje på veien som benyttes i forbindelse med Vår Frue av Palestinas årlige prosesjon.


Ytterligere arbeid, som blant annet installering av offentlige toaletter, vil utføres i 2009.Hogar Nino Dios (Palestina) Euro 15.500 (USD 24.000)


Installering av sentralvarme i huset hvor de argentinske søsterne av “Verbo Encarnado” er bosatt. Søstrene gir assistanse til utviklingshemmede barn, og mange av barna bor permanent med søstrene.Christ the King kirken (Jordan) Euro 62.000 (USD 99.000)


Oppussing av sognekirken i Amman Misdar, etter anmodning fra H.B. Michel Sabbah.

 

 

 

 

 

 

Land og folk

 

Det latinske patriarkatet

 

Ordenens aktiviteter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem • Den Norske Magistrale Delegasjon • © 2008

Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusalem

Den Norske Magistrale Delegasjon

www.oessh.no